Strona główna

WQ przeznaczony jest dla uczniów klas pierwszych liceum ogólnokształcącego jako praca domowa w ramach lekcji Wiedzy o kulturze. Czas na wykonanie: 3 tygodnie

Zapraszam!

Autorka: Krystyna Ratasiewicz